Kredyt dla firm jako sposób na finansowanie działalności

Kredyt dla firm jako sposób na finansowanie działalności

Każda firma finansowana jest w dwojaki sposób: kapitałem własnym oraz obcym. Kapitał własny pełni funkcję zabezpieczającą i jest niejako miernikiem wiarygodności przedsiębiorstwa, dlatego nie może go w firmie zabraknąć. Tymczasem kapitał obcy pozwala sfinansować nie tylko bieżące wydatki, ale i inwestycje. Jedną z form kapitału obcego jest kredyt dla firm, którego każdemu przedsiębiorstwu może udzielić jedynie bank.

Kredyt jak sposób finansowania działalności

Produkt bankowy, jakim jest kredyt, znany jest niemal wszystkim. Dziś korzysta z niego nie tylko większość gospodarstw domowych, ale i firm, dzięki czemu mają one środki na realizację inwestycji i prowadzenie działalności. Trudno bowiem finansować się wyłącznie kapitałem własnym. W przypadku firm działających na rynku przez dłuższy okres czasu, które pozostają w dobrej kondycji finansowej, zwykle bank nie widzi większych problemów w udzieleniu kredytu.

Trudniej jest w sytuacji, w której firma dopiero co rozpoczyna swoją działalność. Tymczasem to właśnie na początku biznesowej drogi potrzebne jest najwięcej środków finansowych, które pomogą nabyć niezbędne do pracy narzędzia. Nowo powstające przedsiębiorstwa często mogą liczyć na różnego rodzaju dotacje, jednak zwykle ich kwoty są zbyt małe, aby móc w pełni sfinansować początkującą firmę. Kredyt natomiast wydaje się być najbezpieczniejszym źródłem kapitału – udziela go bank, czyli instytucja zaufania publicznego, na z góry określonych warunkach.

Warunki kredytowania

Kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności trudno jest otrzymać, jednak nie jest to zupełnie niemożliwe. Przedsiębiorstwo musi być przygotowane na to, że bank będzie chciał dokładnie zbadać jego zdolność kredytową w oparciu o pewnie symulacje i prognozy. Zazwyczaj bowiem banki wymagają od klientów dokumentacji urzędowej (zaświadczeń o niezaleganiu w płatności składek i podatków i innych), sprawozdań finansowych z lat ubiegłych oraz biznesplanów dotyczących lat kolejnych.

Od nowo powstałej firmy nie można jednak wymagać tego typu dokumentów, gdyż zwyczajnie nie ma ona jeszcze własnej historii. Bank może natomiast wymagać przedstawienia konkretnego biznesplanu dotyczącego lat przyszłych. Tego typu projekt powinien być wykonany skrupulatnie, najlepiej przez profesjonalistę. Wynika to z faktu, iż banki bardzo surowo podchodzą do oceny biznesplanów, stosując przy tym jedynie sobie znane wytyczne.

Trudno więc wejść w kompetencje banków osobie, która nie ma większego doświadczenia w sporządzaniu biznesplanów. Kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności udzielany jest na stosunkowo niekorzystnych zasadach: banki zwykle stosują wyższe prowizje wobec nowych przedsiębiorców, a także wymagają stosownych zabezpieczeń, zazwyczaj w formie hipoteki lub poręczenia osoby trzeciej. Kosztem dla firmy są odsetki, które trzeba płacić według ustalonej stopy procentowej.

Otrzymanie kredytu dla nowo powstałych firm nie jest proste, jednak jest to stosunkowo pewne źródło finansowania, które pozwala na pozyskanie sporych środków finansowych. Dla wielu firm jest to najlepszy sposób na sfinansowanie zarówno inwestycji, jak i początkowego prowadzenia działalności.

Dodaj komentarz