Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu?

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu?

Samochód niewątpliwie zapewnia dużą wygodę i swobodę komunikacyjną. Każdy właściciel pojazdu musi jednak pamiętać również o obowiązkach, jakie wynikają z posiadania auta. Należy do nich między innymi posiadanie ważnego ubezpieczenia OC samochodu. Wynika ono z Ustawy o Obowiązkowych Ubezpieczeniach, a dokładnie jest regulowane w art. 23 – Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu!

Wspomniana ustawa nakładająca obowiązek ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, dokładnie reguluje również kwestię wypowiedzenia takiej polisy. Przede wszystkim jednak musimy pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC pojazdów jest zawsze zawierana na czas określony i jest to 12 miesięcy.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie OC samochodu, jest możliwe w kilku sytuacjach, które regulują następujące artykuły:

Art. 28. Pozwala na wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu, najpóźniej dzień przed końcem jej okresu ochrony. Jednocześnie informuje nas, że brak takiego wypowiedzenia skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. Dzięki temu każdy posiadacz pojazdu ma zapewnioną ciągłość ochrony. W szczególnych przypadkach, takich jak sprzedaż pojazdu lub zaległości finansowe wynikające z braku opłacenia składki ubezpieczenia, polisa nie zostanie wznowiona na kolejny rok.

Art. 28a. Odnosi się do sytuacji, kiedy dojdzie do zawarcia kilku umów OC tego samego pojazdu. Najczęściej jest to przypadek, zawarcia nowej umowy w nowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, przy jednoczesnym wznowieniu się umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela. Dotyczy właścicieli pojazdów, nieświadomych praw i obowiązku regulowanego w art. 28. Na szczęście mogą z tej sytuacji wybrnąć, wypowiadając pisemnie umowę wznowieniową polisy OC. Będą jednak zobowiązani do opłacenia składki ubezpieczenia wynikającej z tej umowy, za dni, w których była w mocy prawnej, czyli od dnia wznowienia do dnia złożenia rezygnacji.

Art. 31 Reguluje prawo do wypowiedzenia ubezpieczenia OC samochodu przez nabywcę pojazdu. Kupujący, który nabył pojazd z ważną polisą OC, może ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie.

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC pojazdu?

Wiemy już, że OC pojazdu jest obowiązkowe i regulowane przez Ustawę o Obowiązkowych Ubezpieczeniach. Dlatego do skutecznego wypowiedzenie polisy OC, niezbędne jest posiadanie podstawy prawnej. Należy ją wskazać w treści wypowiedzenia, czyli wybrać właściwy dla konkretnego przypadku artykuł ustawy: 28, 28a lub 31. Pismo powinno także zawierać pełne i aktualne dane właściciela pojazdu oraz wskazywać przedmiot sprawy: numer polisy, oraz dane pojazdu (model, marka, numer rejestracyjny) Niezbędny jest również odręczny podpis właściciela pojazdu wypowiadającego umowę – bez niego dokument nie będzie uznany za ważny, a tym samym nie będzie skuteczny.

Dodaj komentarz