Pożyczka i kredyt – czy to na pewno to samo?

Pożyczka i kredyt – czy to na pewno to samo?

Często ludzie myślą, że kredyt i pożyczka to to samo. W rzeczywistości, chociaż oba te produkty finansowe pozwalają na pozyskanie pieniędzy, różnią się od siebie pod wieloma względami.

Kredyt a pożyczka – przepisy.

Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty finansowe, które regulowane są przez różne przepisy prawne. Kredyt jest regulowany przez art. 69 ustawy Prawo bankowe, który określa zasady jego przyznawania i udzielania. Natomiast pożyczka jest regulowana przez Kodeks cywilny, konkretnie przez art. 720, który określa zasady dotyczące umów pożyczki.

Kredyt a pożyczka – źródło finansowania.

Kredyt jest produktem finansowym, który może być udzielany tylko i wyłącznie przez bank. Reguluje to prawo bankowe, konkretnie art. 69.

Pożyczka natomiast jest produktem finansowym, który jest łatwiej dostępny i może być udzielany przez różne podmioty. Oprócz pożyczek od rodziny, czy znajomych, istnieją także firmy pożyczkowe, często określane mianem parabanków, które udzielają pożyczek na rynku.

Kredyt a pożyczka – cel przeznaczenia pieniędzy.

Jest jeszcze jedna ważna różnica między kredytem a pożyczką, a mianowicie, w przypadku pożyczki pożyczkobiorca ma większą swobodę w wykorzystaniu pożyczonych pieniędzy, ponieważ pożyczkę może on przeznaczyć na dowolny cel, oczywiście zgodnie z warunkami umowy. Natomiast w przypadku kredytu, możliwości wykorzystania pieniędzy są często ograniczone do celu, na jaki kredyt został udzielony. Często banki wymagają udokumentowania, na co przeznaczone zostaną pożyczone pieniądze, przykładowo kredyt na zakup samochodu, na zakup mieszkania itp.

Kredyt a pożyczka – podsumowanie.

Podsumowując, kluczowe różnice między pożyczką a kredytem to:

  • Źródło finansowania: Pożyczki udzielane są przez firmy pożyczkowe i inne podmioty, natomiast kredyty przez banki.
  • Zabezpieczenie: Kredyty wymagają zabezpieczenia w postaci nieruchomości, pożyczki często nie wymagają zabezpieczenia.
  • Kwota i okres: Kredyty udzielane są na większe kwoty i dłuższy okres niż pożyczki.
  • Zasady przyznawania: Kredyt udzielany jest na podstawie pisemnej umowy z bankiem, zgodnie z regulacjami prawa bankowego, pożyczki zaś mogą mieć indywidualne warunki udzielania.
  • Opłaty: Kredyt jest z zasady udzielany odpłatnie, podczas gdy pożyczka może być bezpłatna.
  • Legalność: Tylko banki mogą legalnie udzielać kredytów gotówkowych.

Warto zauważyć, że dostępność pożyczek w różnych instytucjach finansowych oraz brak wymogu posiadania zabezpieczenia powoduje, że pożyczki są często dostępne dla osób, które nie spełniają wymogów banków w przypadku kredytów. Jednocześnie pożyczki często są udzielane na mniejsze kwoty i krótszy okres, co sprawia, że są one bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb pożyczkobiorcy.

Dodaj komentarz