Bezpieczne oszczędzanie z inwestowaniem czyli lokaty strukturyzowane

Bezpieczne oszczędzanie z inwestowaniem czyli lokaty strukturyzowane

Przed kryzysem finansowym, banki na dużą skalę oferowały lokaty strukturyzowane. Były reklamowane jako świetny sposób na zarobek poprzez aktywne oszczędzanie. Łączenie bezpieczeństwa np. lokaty oraz zysków z inwestycji w fundusze było w tamtym czasie atrakcyjną alternatywą. W tej chwili, lokaty strukturyzowane nie są już tak popularne, jednak ciągle są oferowane przez banki. Czy warto z nich skorzystać?

Lokata strukturyzowana jest połączeniem bezpiecznego oszczędzania oraz ryzykownego inwestowania. Część kapitału zostanie ulokowana w bezpieczny instrument finansowy tak jak np. obligacje. Druga część przeznaczona będzie na inwestowanie w ryzykowne fundusze, opcje walutowe lub inne instrumenty finansowe. Jest to pewien rodzaj zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego, który jest oferowany nam przez banki. Struktura lokaty składająca się z dwóch części, różni się od siebie poziomem ryzyka, a to z kolei przekłada się na oprocentowanie i potencjalne zyski.

Bezpieczna część inwestycji ma zagwarantować klientowi zwrot początkowego kapitału. Drugi, bardziej ryzykowny elementy lokaty strukturyzowanej, pozwoli zwiększyć zyski. Do ryzykowniejszych instrumentów należeć będą np. opcje, akcje lub kontrakty terminowe na surowce. Jest to bardziej ryzykowniejsza część inwestycji, ponieważ istnieje możliwość utraty całkowitego kapitału.

Standardowe lokaty terminowe różnią się od lokat strukturyzowanych, tym że można w ich przypadku przewidzieć zysk. Co do lokaty strukturyzowanej, nie ma pewności co do wysokości zysku. Istnieje także czasowe ograniczenie zakładania lokat strukturyzowanych. Banki oferują tego typu lokaty w konkretnym okresie, ponieważ zbierają środki potrzebne do zainwestowania w instrumenty finansowe w odpowiednim czasie. Do czynników, na które warto zwrócić uwagę przy zakładaniu lokaty strukturyzowanej, należą: wysokość prowizji związanych z inwestycją, czas inwestowania, warunki wycofania kapitału przed zakończeniem umowy oraz potencjalne zyski.

Lokaty strukturyzowane są inwestycjami ryzykownymi. Należy liczyć się z tym, iż po upływie np. 2 lat, nasza kapitał wypłacany przez banki będzie wynosił tyle samo. Co prawda nie stracimy, ale także nie zarobimy, a uwzględniając realne ceny – osiągniemy straty. Dlatego trzeba pamiętać, aby nie inwestować całego kapitału tylko w produkty strukturyzowane. Podsumowując, tego typu inwestycje jak lokaty strukturyzowane są przeznaczone dla klientów zamożnych, posiadających duży kapitał.

Dodaj komentarz