Niespłacanie kredytu hipotecznego – co mi grozi?

Niespłacanie kredytu hipotecznego – co mi grozi?

Przez kredyt hipoteczny należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim formę zobowiązania finansowego, która charakteryzuje się tym, że zabezpieczeniem takiego kredytu zawsze jest hipoteka. Hipoteką zabezpieczającą może być mieszanie, dom, ale również działka. Jest to jedna z najpopularniejszych form pożyczania pieniędzy od banku.

Jednakże warto zaznaczyć, iż zarazem jest to nie tylko jedna z najpopularniejszych form, ale także jedna z najbardziej ryzykownych. Bowiem w przypadku nieterminowego spłacania kredytu hipotecznego możemy liczyć na znaczące konsekwencje takiego zachowania. Kredyt hipoteczny najczęściej zaciągamy na zakup nowego domu, czy też mieszkania. Z tego rozwiązania korzysta około siedemdziesięciu procent naszych obywateli, ponieważ nie stać ich na zakup nieruchomości za gotówkę.

Niespłacanie kredytu hipotecznego, a wpis do BIK

BIK jest to nic innego, jak Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, w której istnieje możliwość gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania o nas danych dotyczących zaciąganych przez nas zobowiązań finansowych. Zarówno tych z przeszłości, jak również tych, które są jeszcze nie spłacone. Dlatego w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego i jego nie spłacania w terminie możemy mieć pewność, że w Biurze Informacji Kredytowej zostanie o tym przedmiocie umieszczony przez instytucję bankową negatywny wpis. Oczywiście, aby tak się stało to w pierwszej kolejności nasza zaległość w spłacie takiego kredytu musi być większa niż trzydzieści dni.

W przypadku wystąpienia zaległości w spłacie kredytu hipotecznego dłuższego niż trzydzieści dni możemy liczyć się nie tylko z negatywnym wpisem w BIK, ale również z tym, że przez okres pięciu lat ciężko będzie nam zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie finansowe w przyszłości w innej instytucji bankowej oraz instytucji pozabankowej. Dlatego należy pamiętać, aby wszystkie swoje zobowiązania finansowe spłacać w sposób terminowy, ponieważ tylko wtedy mamy gwarancję, że w razie potrzeby będziemy mogli zaciągnąć jeszcze jakieś inne zobowiązanie finansowe.

Zerwanie umowy przez bank

W przypadku, gdy nasze opóźnienie w spłacie zobowiązania finansowego, takiego jak kredyt hipoteczny wynosi więcej niż trzydzieści dni to bank z całą pewnością w takiej sytuacji zerwie z nami zawartą umowę. Będzie to skutkowało tym, że będziemy zobowiązani do spłaty całej kwoty zobowiązania natychmiast, bądź też zostanie nam odebrana nieruchomość, na którą zaciągnęliśmy taki kredyt hipoteczny. Natomiast istnieje również możliwość wynegocjowania z bankiem, że przez kilka miesięcy będziemy wyłącznie spłać odsetki od zaciągniętego przez na kredytu. Bank w wyjątkowych sytuacjach zgadza się na taką możliwość, aczkolwiek nasza prośba powinna zostać wtedy w odpowiedni sposób udokumentowana.

Do sytuacji, do których można zaliczyć kwestię, podczas których bank zgadza się na takie rozwiązanie można zaliczyć przede wszystkim wystąpienie nagłej choroby, bądź też pojawienie się problemu z tytułu nagłej utraty zatrudnienia. Dlatego za każdym razem, gdy mamy problemem z uregulowaniem swojego zobowiązania finansowego to powinniśmy w pierwszej kolejności nie unikać kontaktu z wierzycielem, ponieważ istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że bank pójdzie nam na rękę i będzie możliwość porozumienia się z nim w odpowiedni sposób. Jest to ważne, ponieważ należy również pamiętać o tym, że bankowi także zależy na tym, aby spłacał on swoje zaciągnięte zobowiązanie finansowe, bowiem czasami egzekucja komornicza trwa latami.

Co się dzieje, gdy komornik wchodzi do działania?

Otóż, wejść do działania komornika jest już ostatecznym etapem wyegzekwowania przez bank należnej jemu kwoty spłaty zobowiązania przez dłużnika. W przypadku komornika, najpierw musi zostać uzyskany przez bank tytuł wykonalności. Aczkolwiek proces ten wbrew pozorom nie jest w cale taki długi, jakby się to mogło wydawać. Trzeba także zaznaczyć, iż w przypadku działań podjętych przez komornika można przede wszystkim liczyć się z tym, że zlicytuje on naszą nieruchomością, na którą zaciągnęliśmy zobowiązanie finansowe w banku. Poza tym trzeba także pamiętać, że koszt egzekucji bankowej jest nie niższy niż trzydzieści procent realnej wartości danej nieruchomości, do której można zaliczyć zarówno dom, mieszkanie, jak i ziemię.

Aczkolwiek oczywiście przed sprzedażą wartość takiej nieruchomości musi zostać w odpowiedni sposób oszacowana. Szacowania nieruchomości dokonuje nikt inny jak biegły. To właśnie wyłącznie od niego zależy, ile warte będzie rzeczywiście nasze mieszkanie lub dom podczas licytacji komorniczej. Oczywiście może się również zdarzyć tak, że do licytacji naszej nieruchomości nikt nie zdecyduje się przystąpić, a takie sytuacje zdarzają się dość często. Wtedy też musimy liczyć się z tym, że komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy kolejną licytację, ale tym razem w innym terminie i na której cena wywoławcza nieruchomości będzie znacząco obniżona.

Otóż, podczas organizowania drugiej licytacji tej samej nieruchomości musimy wiedzieć, że cena danej nieruchomości zostaje obniżona o trzy czwarte jej pierwotnej sumy, która została wstępnie określona przez biegłego. Z kolei, jeżeli mimo podjęcia drugiej próby licytacji i tak nikt nie zdecyduje się na jej zlicytowanie to ostatecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie nic innego, jak ponownie takiej licytacji dopiero po dwóch następnych latach. Aczkolwiek oczywiście należy pamiętać, że bank cały czas zostaje wierzycielem takiej nieruchomości. W związku z tym ma pełne prawo do jej przejęcia od komornika i rozdysponowania taką nieruchomością już we własnym zakresie, jeżeli licytacje okażą się bezskuteczne.

Kim jest poręczyciel i jakie są jego prawa w przypadku nie spłacania kredytu hipotecznego?

Przez poręczyciela określa się nikogo innego, jak osobę pomagającą nam uzyskać dany kredyt. Poręczyciel ma bardzo kluczowe znaczenie w przypadku, gdy chcemy zaciągnąć większą sumę pieniędzy, ale samodzielnie nie jesteśmy tego w stanie zrobić ze względu na przykład na zbyt niskie dochody. Otóż, należy powiedzieć, że w przypadku nie spłacania kredytu hipotecznego przez dłużnika, poręczyciel jest zobowiązany do zapłacenia nieuregulowanej należności przez dłużnika. Dlatego też tak wiele osób nie chce wchodzić w rolę poręczyciela, ponieważ tak naprawdę nie ma w tym jakichkolwiek dla niego korzyści, a jedynie takie działanie może wiązać się z możliwością pojawienia się ewentualnych problemów z zadłużeniem w przyszłości.

W związku z tym, jeżeli poręczyciel również nie zdecyduje się na uregulowanie długu osoby, której kredyt poręczał to wtedy konsekwencje takiego zachowania również będą podobne, jak w przypadku dłużnika pierwotnego. Poręczyciel w takiej sytuacji również musi się liczyć między innymi z negatywnym wpisem do Biura Informacji Kredytowej.  Biurze Informacji Kredytowej zostanie o tym przedmiocie umieszczony przez instytucję bankową negatywny wpis. Oczywiście, aby tak się stało to w pierwszej kolejności nasza zaległość w spłacie takiego kredytu musi być większa niż trzydzieści dni.

W przypadku wystąpienia zaległości w spłacie kredytu hipotecznego dłuższego niż trzydzieści dni możemy liczyć się nie tylko z negatywnym wpisem w BIK, ale również z tym, że przez okres pięciu lat ciężko będzie nam zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie finansowe w przyszłości w innej instytucji bankowej.

Jakie rozwiązania można zastosować w przypadku problemów z terminowym spłaceniem swojego zobowiązania finansowego?

Wiele banków proponuje rozwiązania zaradcze w przypadku wystąpienia problemów z terminowym spłaceniem swojego zobowiązania finansowego. W tym również kredytu hipotecznego. Do rozwiązań takich możemy zaliczyć nic innego jak przede wszystkim: wakacje kredytowe, wydłużenie okresu kredytowanie, czy też karencja w spłacie kapitału lub odsetek. Wakacjami kredytowymi określa się w szczególności takie działanie, które opiera się na tym, że jest to okres wolny od spłaty zobowiązania, najczęściej wynoszący nie więcej niż sześć miesięcy. Aczkolwiek niektóre z banków oferują swoim klientom wyłącznie trzymiesięczny okres zwolnienia od spłaty raty.

Wydłużenie okresu kredytowania charakteryzuje się tym, że klient dostaje od banku możliwość skorzystania z większej ilości czasu, aby uregulować swoje raty. Oczywiście, aby tak się mogło stać to w pierwszej kolejności klient danego banku musi złożyć odpowiedni wniosek w przedmiocie takiej sprawy. Z kolei, jeżeli chodzi o karencję w spłacie kapitału to działanie takie należy traktować przede wszystkim, jako zawieszenie spłaty wyłącznie części kapitałowej. Aczkolwiek w przypadku wystąpienia takiej sytuacji klient w dalszym ciągu musi terminowo regulować wszystkie odsetki zgodnie z harmonogramem spłaty.

Takie rozwiązanie jest bardzo często stosowane nie tylko w przypadku posiadania kredytu hipotecznego, ale również w przypadku posiadania kredytu samochodowego, czy też kredytu gotówkowego. W związku z tym, jak można w prosty sposób zauważyć, istnieje wiele możliwość, aby uniknąć wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego przez bank. Aczkolwiek trzeba pamiętać w szczególności o tym, aby w przypadku wystąpienia problemu z terminową spłatą swojego zobowiązania pod żadnym pozorem nie unikać kontaktu z instytucją, która nam takiego zobowiązania finansowego udzieliła, gdyż przez takie postępowanie nasza sytuacja może stać się bardzo nieciekawa i może być następstwem wielu niekorzystnych dla nas kwestii w perspektywie przyszłościowej.

Dlatego też w przypadku przewidywanych problemów z terminową spłatą kredytu hipotecznego powinniśmy działać z wyprzedzeniem, aby zapobiegać powstawaniu negatywnych skutków. Każdego roku bardzo duża liczba osób korzysta z powyższych rozwiązań, ponieważ takie rozwiązania dają kredytobiorcom możliwość wyjścia z niepożądanej sytuacji bez szwanku. Trzeba jednak pamiętać, że powyższe rozwiązania można wykorzystać wyłącznie raz podczas całego okresu kredytowania. W związku z tym powinniśmy takie możliwości zachować na bardzo patową sytuację.

Dodaj komentarz