ubezpieczenie

ubezpieczenie

Ubezpieczenie budynków wielorodzinnych

Wszelakie oferty ubezpieczeń dla budynków wielorodzinnych dostępne są w ramach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. Istnieje również odejście od tej reguły poprzez posiadanie indywidualnej polisy. Warto jest się dobrze zastanowić, jakie rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednie dla naszej nieruchomości.

Czym jest budynek wielorodzinny?

W skrócie budynek wielorodzinny jest obiektem, który posiada co najmniej jedną klatkę schodową oraz trzy mieszkania. Zatem możemy to nich zaliczyć apartamentowce, bloki mieszkalne bądź kamienice. Warto podkreślić, iż nieruchomość nie może być pusto stanem lub budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, gdyż wtedy nie da się objąć ochroną z polisy mieszkaniowej. Dzięki polisie mieszkaniowej ochraniamy budynek wielorodzinny od zdarzeń losowych (gradobicia, powodzie czy uderzenie pioruna) oraz jeżeli winę ponoszą osoby trzecie takie jak my sami, sadziec lub administracja budynku.

Przykład ubezpieczenia.

Kiedy wynajmujemy bądź posiadamy mieszkanie, które należy do spółdzielni czy wspólnoty. W takim stanie rzeczy mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów ubezpieczeń grupowego i indywidualnego. W drugim wariancie mamy pełną swobodę w wyborze polisy oraz ubezpieczyciela niezależnie czy mamy umowę najmu lub akt własności. Zazwyczaj spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe posiadają umowy z danymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzięki takiemu działaniu członkowie mogą swobodnie opłacić i wykupić polisę.

Co obejmuje polisa?

Oferty mogą się różnić dla wspólnoty od spółdzielni. Często nie ma znaczących różnic, lecz nie można powiedzieć, że są identyczne. Oto przykładowa oferta dla zarówno spółdzielni jak i wspólnoty.

Ubezpieczenie dla spółdzielni:

-rabunek,

-sprzęt elektroniczny

-kradzież z włamaniem,

-zdarzenia losowe,

-OC na zarządzanie nieruchomościami,

-wandalizm oraz dewastacja,

-pękanie wodociągów i rurociągów.

Ubezpieczenie dla wspólnoty:

-kradzież z włamaniem,

-rabunek,

-ochrona prawa,

–sprzęt elektroniczny,

-zdarzenia losowe,

-OC członków zarządów wspólnoty,

-powódź,

-wandalizm i graffiti,

-drobne prace remontowe,

-kradzież,

-OC od zalania, za szkody z kar umownych.

Warto się dowiedzieć, jakie usługi wchodzą w skład pakietu podstawowego, a co dodatkowo oferuje rozszerzony.

Osoba odpowiedzialna za szkody w budynku wielorodzinnym.

Najczęściej odszkodowanie jest wypłacane z powodu zalania, lecz kto ponosi za to odpowiedzialność? Wyróżniamy dwa rodzaje rur, które mogą się rozszczelnić, a mianowicie pionowe i poziome. W przypadku tych pierwszych winę ponosi administracja budynku, zatem lokatorzy są odpowiedzialne za rury poziome.

Dodaj komentarz