Faktoring dla mikro i małych firm

Faktoring dla mikro i małych firm

Małe i mikro firmy są znacznie bardziej narażone na szybkie pogorszenie się ich kondycji finansowej i upadek niż wielkie i średnie firmy, które dysponują znacznie większymi budżetami. Problematyczne może okazać się na przykład wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności, czego wielu kontrahentów oczekuje, ale co może w łatwy sposób pozbawić firmę płynności finansowej.

W końcu faktura z odroczonym terminem płatności oznacza środki „zamrożone” przez co najmniej kilka tygodni, w którym to czasie możemy być pozbawieni funduszy na bieżące opłaty czy inwestycje. Dylemat związany z odroczonymi fakturami znika, jeśli zdecydujemy się skorzystać z faktoringu. Jednak czy faktoring dla mikrofirm jest w ogóle dostępny, czy jest to usługa zarezerwowana dla dużych przedsiębiorstw?

Z faktoringu w Monevii mogą skorzystać również mikrofirmy

Właściciele małych firm często spotykają się z odmowami – na przykład w bankach, kiedy to ich zdolność kredytowa często może okazać się zbyt niska, aby otrzymać kredyt. Ten problem nie występuje w przypadku faktoringu dla mikrofirm w Monevii.

Czas istnienia, rozmiar, obroty firmy – te czynniki nie mają szczególnego znaczenia i nie utrudnią, ani tym bardziej nie uniemożliwią nam sprzedaży faktur. Warto wskazać, że możliwe jest spieniężenie faktury już od kwoty 700 złotych, co jest dobrą wiadomością, biorąc pod uwagę, że wiele mikrofirm wystawia faktury na kwoty oscylujące w pobliżu tej wysokości.

Monevia nie weryfikuje zdolności kredytowej klientów, nie żąda od nich także dostarczenia wyciągu z konta bankowego firmy. Nowi klienci, w tym mikrofirmy, mogą cieszyć się na start limitem transakcyjnym wynoszącym aż 50 000 złotych, co zdecydowanie powinno okazać się wystarczające.

Dlaczego faktoring to dobre rozwiązanie dla mikrofirm?

Jak wspomniano na początku, mikrofirmy są szczególnie narażone na komplikacje związane z odraczaniem płatności. Z drugiej strony nie można często przestać odraczać faktur, ponieważ oznaczałoby to rezygnację obecnych kontrahentów lub trudność w pozyskaniu nowych. Faktoring to rozwiązanie, które pozwala jednocześnie iść na rękę swoim kontrahentom (którzy, należy wskazać, zostaną dla nas za darmo zweryfikowani przez Monevię pod kątem wiarygodności) i utrzymać płynność finansową na satysfakcjonującym poziomie.

Zamiast czekać, aż kontrahent wreszcie dokona płatności, firma może cieszyć się środkami na koncie nawet tego samego dnia, w którym nastąpiła sprzedaż faktury. Środki te można wykorzystać w dowolny sposób i nie będzie to w żaden sposób weryfikowane ani sprawdzane.

Dodaj komentarz