Restrukturyzacja kredytu, czyli sposób na problem z terminową spłatą rat

Restrukturyzacja kredytu, czyli sposób na problem z terminową spłatą rat

Zaciągając nowe zobowiązanie, z reguły sądzimy, że będziemy w stanie sobie poradzić z jego spłatą. Zresztą banki dokładnie sprawdzają zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców, aby ustalić, czy stać ich na dany kredyt. Życie jednak pisze różne scenariusze i może się prędzej czy później zdarzyć, że terminowa spłata zadłużenia stanie się niemożliwa. W takim wypadku popularnym działaniem jest przysłowiowe chowanie głowy w piasek. Jednak ignorowanie żądań wierzyciela i liczenie, że problemy same się rozwiążą to rozwiązanie, które szybko okaże się niekorzystne. Nie oznacza to jednak, że nic nie da się zrobić. Rozsądną i opłacalną opcją jest na przykład restrukturyzacja kredytu. Na czym ona polega?

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja kredytu to takie dokonanie zmian w umowie kredytowej, aby stał się on możliwy do spłaty. Wykonać ją można na wiele różnych sposobów, które należy dobrać do swoich okoliczności. To, czy bank wyrazi zgodę na restrukturyzację kredytu, zależy wyłącznie od jego woli.

Trzeba jednak pamiętać, że niewypłacalność dłużnika jest zarówno problemem dla jego samego, jak i dla banku. W najlepszym interesie obu stron jest, aby klient był w stanie spłacać swój dług – nawet w mniejszych częściach, ale za to systematycznie.

Angażowanie w sprawę najpierw windykatora, a potem sądu jest kosztowne i zabiera sporo czasu (sprawdź także, czy za długi można iść do więzienia). Jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej, to szybko okaże się, że z większości zarekwirowanego i sprzedanego majątku w pierwszej kolejności pokryte zostaną koszta działania komornika. Dopiero w dalszej kolejności dochodzi do uregulowania w ten sposób jakiejś części długu.

W związku z tym zamiast ignorować listy od banku, lepiej dokładnie się z nimi zapoznać. Bank wspomina o możliwości restrukturyzacji kredytu w ostatecznym wezwaniu do zapłaty, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tym rozwiązaniem zainteresować się samemu już wcześniej.

Formy restrukturyzacji kredytu

Wyróżnia się dwie główne formy restrukturyzacji kredytu: wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty. Pierwsza z nich jest bardziej odpowiednia w przypadku krótkotrwałych problemów finansowych. Druga zaś lepiej sprawdzi się, jeżeli nie przewidujemy w najbliższym czasie poprawy naszej sytuacji finansowej.

Wakacje kredytowe to kilkumiesięczna przerwa w spłacie kredytu, podczas której nie musimy spłacać kolejnych rat. Doliczane są one do okresu spłaty lub rozkładane na części i dodawane do pozostałych rat.

Z kolei wydłużenie okresu spłaty kredytu co prawda zwiększa jego całkowity koszt, ale zmniejsza wysokość miesięcznych rat, ponieważ kwota do zapłaty będzie rozłożona na więcej części.

Dodaj komentarz