Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa

Fraza zdolność kredytowa często się przewija przy dyskusji odnośnie kredytów. Słyszy się często o tym, że dany kredyt został przyznany bądź odrzucony na podstawie analizy zdolności kredytowej danej osoby. Dobrze jest w związku z tym wiedzieć, w jaki sposób się ją oblicza i do czego może się przydać.

W jaki sposób oblicza się zdolność kredytową?

Zdolność ta wraz kilkoma innymi czynnikami stanowi podstawę decyzji banku o odpowiedzi na wniosek o pożyczkę. Zdolność kredytowa jest to zdolność danego kredytobiorcy do terminowego wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Jeśli więc dana osoba ma wystarczająco wysoką zdolność kredytową, bank może być pewny, że doczeka się spłaty zadłużenia. Gorsza zdolność oznacza wyższe ryzyko dla banku przy udzielaniu kredytu. Do jej obliczenia banki wykorzystują takie elementy jak dochody kredytobiorcy, jego stałe i niestałe wydatki, a także historię kredytową. Szczególne znaczenie ma to, ile kredytów i pożyczek dana osoba obecnie spłaca, a także czy spłaciła już jakieś wcześniej. Jeśli tak, to istotne dla banku jest przede wszystkim to, czy były one spłacane terminowo. Na zdolność kredytową mogą składać się także takie czynniki jak wiek czy wykształcenie i inne takie, które mogą przesądzić o przyszłej zdolności spłaty kredytu przez daną osobę. Co oczywiste, znacznie większa liczba formalności będzie wiązać się z kredytem na dużą kwotę, na przykład kredytem hipotecznym, niż niewielkim kredytem gotówkowym.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Mogłoby się wydawać, że posiadanie pustej historii kredytowej jest najlepsze i wpłynie najbardziej pozytywnie na naszą zdolność kredytową. Wbrew pozorom nie jest tak. Jeśli kredytobiorca w przeszłości szybko, sprawnie i bez problemów spłacił swoje zobowiązania bank wie, że prawdopodobnie może mu zaufać. W przypadku osoby, która nie zaciągała wcześniej żadnych zobowiązań takich informacji po prostu nie ma. Podnieść prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi na wniosek o udzielenie kredytu można na kilka sposobów. Jeśli obecnie posiadamy już kilka zadłużeń, być może warto je skonsolidować w jedno. Należy jednak najpierw dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oferta jest korzystna. Jeśli pojedyncza rata jest tylko niewiele niższa niż suma wszystkich poprzednich rat, prawdopodobnie jest to nieopłacalne. Mniejsze kredyty lub pożyczki warto spłacić od razu, jeżeli jest taka możliwość. Bywa także, że na przykład zakupienie ubezpieczenia przy zaciąganiu kredytu może dobrze wpłynąć na decyzję banku.

Zdolność kredytowa składa się z wielu czynników. Niemal każdy będzie w swoim życiu zaciągał jakieś zobowiązanie i wtedy też wiedza na ten temat z pewnością może się przydać.

Dodaj komentarz