Czy dostępność kredytu hipotecznego ma wpływ na rynek mieszkaniowy?

Czy dostępność kredytu hipotecznego ma wpływ na rynek mieszkaniowy?

Rynek mieszkaniowy uzależniony jest od wielu czynników, które występują w gospodarce. Jak każda jej dziedzina podlega przeróżnym wahaniom, tendencjom i koniunkturze. Naczelnym jednak prawem rynku mieszkaniowego, jak i każdego innego, jest prawo podaży i popytu. To od ludzi zainteresowanych obrotem nieruchomościami zależy jak ten rynek będziemy postrzegać. Wiadomym jest przecież, że aby doszło do transakcji na rynku mieszkaniowym, muszą być zainteresowane dwie strony.

Fundamentalne powiązanie

Bardzo wręcz fundamentalnie z rynkiem mieszkaniowym powiązane są kredyty hipoteczne i ich dostępność. Transakcje na rynku nieruchomości opiewają na duże i bardzo duże kwoty, stąd często bez zewnętrznego finansowania nie są możliwe do przeprowadzenia. Zatem sytuacja w branży bankowo-finansowej, a więc łatwość pozyskania kredytu hipotecznego, ma bezpośredni wpływ na ilość zawieranych transakcji na rynku mieszkaniowym.

Dobra koniunktura i dostępność kredytu hipotecznego znajdują też odzwierciedlenie w kosztach tegoż kredytu. Im wyższa dostępność, tym cena kredytu (czyli płacone odsetki) spada i jednocześnie chętnych do zaciągnięcia kredytu przybywa. Tak więc oferta sektora finansowego w zakresie dostępności kredytu hipotecznego ma bardzo duży wpływ na wygląd rynku mieszkaniowego.

Podaż i popyt

Przy czym zaobserwować wówczas można bardzo interesujące tendencje. Jeśli dostępność kredytu hipotecznego jest stosunkowo wysoka, koszty jego pozyskania spadają, to jednocześnie rynek mieszkaniowy reaguje wzrostem cen nieruchomości. Mają tu zastosowanie proste reguły rynkowe, przywoływane już wcześniej odwieczne prawo podaży i popytu. Łatwy i tańszy kredyt, więcej chętnych do zakupu, a więc ceny rosną.

Tym niemniej, z uwagi na wartości jednostkowe transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, bez dostępności kredytu hipotecznego nie może być mowy o ożywieniu i dobrej koniunkturze na rynku mieszkaniowym. I w zasadzie nie ma tu znaczenia, czy mówimy o rynku pierwotnym czy wtórnym w tym zakresie. Sektor bankowo-finansowy i jego ewentualne zawirowania dość mocno i skutecznie oddziałują na rynek nieruchomości.

 

Dodaj komentarz